Πόρτες

Κωδικός: 1
ΠΟΡΤΑ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΡΥΣ
Κωδικός: 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ