Προσκυνητάρια

Κωδικός: 1
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 3
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 4
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 5
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 6
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 7
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 8
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 9
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 10
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 11
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Κωδικός: 14
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 15
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΜΕ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ (USA , Boston)
Κωδικός: 16
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 17
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 18
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 19
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 20
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΑΠΛΟ
Κωδικός: 22
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΜΠΑΡΟΚ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 23
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
Κωδικός: 24
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 25
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Κωδικός: 26
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΑΠΛΟ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 27
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ(Stuttgart,Germany)
Κωδικός: 28
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ , ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ(USA,Atlanta)
Κωδικός: 29
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ(Stuttgart,Germany)
Κωδικός: 30

 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ

Κωδικός: 31

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΡΙΑΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ

Κωδικός: 32

 

Κωδικός: 33

Προσκυνητάρι σε αγιορείτικο σκάλισμα

Κωδικός: 34

 

Κωδικός: 35