Πόρτες

Κωδικός: 1

ΠΟΡΤΑ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΡΕΓΚΟΝ

Κωδικός: 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 3

 

Κωδικός: 4

ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΞΥΛΕΙΑ ΔΡΥΣ ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ

Κωδικός: 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ ΞΥΛΕΙΑ ΝΙΑΓΚΟΝ

Κωδικός: 6

 

Κωδικός: 7

 

Κωδικός: 8

 

Κωδικός: 9