Παγκάρια-Φιλόπτωχα Ταμεία

Κωδικός: 1
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 2
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 3
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 4
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 5
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 6
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 7
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 8
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 9
ΠΑΓΚΑΡΙ ΑΠΛΟ
Κωδικός: 10
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 12
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 13

ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ

Κωδικός: 14
ΠΑΓΚΑΡΙ ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΙΑ
Κωδικός: 15
ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ