Τρισκέλια-Προσκυνητάρια φορητα

Κωδικός: 1
ΤΡΙΣΚΕΛΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 2
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΦΟΡΗΤΟ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 3
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΦΟΡΗΤΟ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 4
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΦΟΡΗΤΟ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 5
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΦΟΡΗΤΟ ΣΕ MDF
Κωδικός: 7
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΦΟΡΗΤΟ ΣΕ ΜΠΑΡΟΚ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 8
ΤΡΙΣΚΕΛΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 9

ΤΡΙΣΚΕΛΙ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ

Κωδικός: 10
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΦΟΡΗΤΟ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ