Αμβωνες

Κωδικός: 1

ΑΜΒΩΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ

Κωδικός: 2
ΑΜΒΩΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 3
ΑΜΒΩΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 4
ΑΜΒΩΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 5
ΑΜΒΩΝΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Κωδικός: 6
ΑΜΒΩΝΑΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ