Λειψανοθήκες

Κωδικός: 1
Λειψανοθήκη σε κλασσικό σκάλισμα
Κωδικός: 2
Κωδικός: 2
Λειψανοθήκη σε βυζαντινό σκάλισμα
Κωδικός: 3
Λειψανοθήκη σε κλασσικό σκάλισμα